Arhivă consultări publice – anul 2021

2021

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului:

* Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei Plan Urbanistic Zonal  – P.U.Z. – Str. Manolești Deal, nr.fn, mun. Botosani, CAD/CF 65283 in vederea realizării obiectivului “Construire ansamblu rezidențial locuințe colective P+3 pană la P+6, asigurare utilități și imprejmuire teren”

și

* Proiect de hotărare pentru aprobarea  documentaţiei  Plan Urbanistic Zonal  – Calea Națională, nr.356,CF/NCnr.50207 in vederea realizării obiectivului “Construire magazin Altex/Mediagalaxy;  amenajări exterioare incintă, accese rutiere și pietonale, racorduri utilități și rețele instalații

Proiectele se pot vizualiza (…aici)

(Publicat: 21 decembrie 2021)

****

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotarare prprivind darea in administrarea Teatrului “Mihai Eminescu” Botosani a Cinematografului Unirea (…aici).

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotarare privind aprobarea pretului local al energiei termice facturata populatiei de catre S.C. Modern Calor S.A. Botosani (…aici).

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 136 din 14.05.2020 privind aprobarea Contractului pentru atribuirea serviciului public de salubrizare din municipiul Botosani (…aici). Anexa 1 (…aici), Anexa 2 (…aici)

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotarare privind stabilirea taxei special de salubrizare SIMD in municipiul Botosani pentru anul 2022 (…aici)

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare de modificare şi completare a HCL nr. 122/28.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale in Municipiul Botosani incepand cu anul 2022. (…aici)

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnirii la plata sub forma scutirii unei cote de 75% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului Botosani de catre persoanele fizice. (…aici)

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare pentru modificarea art. 7 din Hotărarea Consiliului Local

  1. 56/10.03.2008 privind “Aprobarea numărului maxim de autorizatii taxi
    si copii conforme, precum si autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii
    si controlul efectuării serviciilor de transport in regim de taxi sau de
    transport in regim de inchiriere si a activitătii de dispecerat taxi” (…aici)

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului de Functionare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic si Sportiv Cornisa Botosani (…aici)

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare pentru aprobarea documentatiei “Plan Urbanistic Zonal – Soseaua Iasului nr. 29, CF/NC 57201″in vederea realizarii obiectivului “Construire centru comercial …” si proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei “P.U.Z. – str. Calea Nationala nr. 24F, CF/NC 68550” in vederea realizarii obiectivului “Construire centru comercial …”. Anunt (…aici), proiecte (…aici)

(Publicat: 29 octombrie 2021)

****

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind aprobarea regulamentului de functionare a
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism a municipiului
Botosani  (…aici)


*
Proiect de hotărare privind modificarea Anexei P1 la Regulamentul
privind desfasurarea activitatilor in zonele publice ale municipiului Botosani
aprobat conform H.C.L. nr. 135 din 30.05.2013
“Plansa P1 Pietonal Unirii” (…aici)

(Publicat: 27 septembrie 2021)

****

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului de acordare

cuantum de 500 de lei pentru remedierea problemelor oculare la

preşcolarii şi elevii din municipiul Botoşani, pentru facilitarea accesului

la educaţie (…aici)

(Publicat: 09 septembrie 2021)

****

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare pentru modificarea H.C.L. nr. 377/2019

privind aprobarea “Contractului de delegare directă a gestiunii

serviciului de transport public local de persoane efectuat cu

tramvaie\autobuze, in conformitate cu prevederile art.12, alin.1 din

HCL 293\2018, de catre SC Eltrans SA Botosani (…aici)

(Publicat: 26 iulie 2021)

****

 

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind modificarea şi completarea H.C.L.

al Municipiului Botoşani nr. 130/04.05.2020 privind aprobarea

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al serviciului public

de salubrizare din municipiul Botoşani, Studiului de oportunitate şi

alegerea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului public de

salubrizare al municipiului Botoşani, pentru activităţile de măturat,

spălat, stropirea şi intreţinerea căilor publice, curăţatul şi transportul

zăpezii de pe căile publice şi menţinerea infuncţiune a acestora pe

timp de polei sau ingheţ (…aici)

(Publicat: 28 iunie 2021)

****

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.

138 din 14.05.2021 privind inființarea Serviciului Public pentru

Administrarea Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate in proprietatea

municipiului Botoşani (…aici)

(Publicat: 24 iunie 2021)

****

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind reglementarea accesului liber al

elevilor in curţile şi pe terenurile de sport din unităţile de invăţămant

preuniversitar de stat de pe raza municipiului Botoşani (…aici)

(Publicat: 17 iunie 2021)

****

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind aprobarea Regulamentului privind

stabilirea conditiilor pentru eliberarea avizelor de interventie si

Acordurilor Administratorului Drumului, urmarirea si receptie

lucrarilor de interventii la retelele edilitare de utilitati publice pe

raza municipiului Botosani (…aici)

(Publicat: 04 iunie 2021)

****

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

* Proiect de hotărare privind aprobarea unor tarife pentru obiectivul

“Lacul raului de rafting” din cadrul Parcului Regional de Agrement

Turistic şi Sportiv Cornişa din municipiul Botoşani (…aici)

(Publicat: 25 mai 2021)

****

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

  1. 1. Proiect de hotărare privind modificarea orarului de tarifare la

piscinele Parcului Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv

Cornişa din municipiul Botoşani (…aici)

sii

 

  1. 2. Proiect de hotărare privind aprobarea preţurilor minime de

pornire la licitaţie pentru inchirierea unor spaţii şi mijloace utilizate

in scop publicitar la Parcul Regional de Agrement, Turiştic

şi Sportiv Cornişa din municipiul  Botoşani (…aici)
(Publicat: 20 mai 2021)

****

Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

*Proiect de hotărare pentru aplicarea unor tarife practicate de
Parcul Regional de Agrement, Turistic şi Sportiv Cornişa din
Municipiul Botoşani şi in zilele libere acordate de Guvernul
Romaniei, zilele care precede şi/sau succedă zilelor de sărbătoare
legală in care nu se lucrează (…aici)

Publicat: 22 aprilie 2021)

****
Consultare publică -termen 30 de zile lucrătoare de la data

publicării anunțului

*Proiect de hotărare pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale

in Municipiul Botoşani, pentru anul 2022 (…aici)

Publicat: 15 martie 2021)

****

Consultare publică pană la data de 17.02.2021

*Proiect de hotărare pentru modificarea unor dispoziţii ale H.C.L.

nr.161 din 30.05.2019 privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor

Verzi din Municipiul Botoşani (…aici)

Publicat: 28 ian. 2021)

****
Consultare publică pană la data de 24.02.2021

1.Proiect de hotărare de modificare şi completare a H.C.L.

107/30.04.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale in

municipiul Botoşani incepand cu anul 2021 (…aici)

si

2.Proiect de hotărare privind modificarea şi completarea HCL nr. 356

din 28.08.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul

parcărilor şi procedurile aplicabile vehiculelor parcate neregulamentar

sau abandonate (…aici)

(Publicat: 14 ian. 2021)

****

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:18 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Licitatii Publice Arhiva 2014-2021

Despre noi