CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PLAN URBANISTIC DE DETALIU: „ construire locuință P” TEREN, str. I.C. Brătianu nr. 171, mun. Botosani, identificat prin CAD/CF 67430

-Anunt (click aici)
Proiect (click aici)
Incadrare in zona (click aici)
Situatie existenta (click aici)
Reglementari urbanistice (click aici)
Echipare edilitara (click aici)
Circulatia terenurilor (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:17 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PLAN URBANISTIC DE DETALIU: „ extindere și modernizare locuință P+E și refacere împrejmuire teren” TEREN, B-dul Mihai Eminescu, nr. 117, mun. Botosani, identificat prin CAD/CF 54095

Despre noi