U.A.T. Botoșani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1, anunţă organizarea licitației publice cu ofertă în plic închis pentru : Concesionarea unui teren proprietatea privată a municipiului Botoșani, situat în str. Grăniceri nr. 38 A, în suprafață de 349,00 mp, cu destinația – teren, construire locuință P, magazie P- lucrări realizate fără autorizatie de construire-în data de 07.03.2024

ANUNT_GRANICERI-2024
Anteriorul CONVOCARE În Ședință Extraordinară de îndată A Consiliului Local În Data De 12 februarie 2024, Ora 16:00, Cu Participare Exclusivă Prin Mijloace Electronice

Despre noi