Conferinta de închidere a proiectului „Botoșani spune NU corupției”

UAT Municipiul Botosani a organizat, în data de 12.12.2019, în sala de sedinte a Consiliului Local, conferinta de închidere a proiectului „Botosani spune NU coruptiei”, Cod SIPOCA 433, Cod SMIS 2014+ 118690. Proiectul a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativă, Cererea de proiecte POCA/125/2/2 (CP1/2017), Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul autoritătilor si institutiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, Axa prioritară 2. Administratie publică si sistem judiciar accesibile si transparente, Obiectivul specific 2.2. Cresterea transparentei, eticii si integritătii în cadrul autoritătilor si institutiilor publice. Implementat de UAT Municipiul Botosani, în parteneriat cu Universitatea “George Bacovia” Bacău si cu Institutul pentru Politici Publice Bucuresti, proiectul a urmărit, pe durata celor 16 luni de implementare, prevenirea si reducerea faptelor de coruptie la nivelul celor 140 de angajati ai Primăriei Municipiului Botosani. Principalele activităti finantate ale proiectului au fost: elaborarea unui studiu diagnoză institutională, elaborarea unui plan de implementare de măsuri de prevenire a coruptiei, cresterea capacitătii interne pentru prevenirea si semnalarea cazurilor asociate fenomenului coruptiei, precum si o campanie de informare, constientizare si educatie anticoruptie. Valoarea totală aprobată a proiectului este de 287.751,29 lei, din care valoarea cofinantării UE este de 242.198,44 lei.

Imagini de la eveniment

foto_nu_coruptiei

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:18 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Eveniment URBACT

Despre noi