P.U.D. – Construire locuință S+P+1E TEREN: str. ARMEANĂ nr. 51C, (fostă Str. Pușkin, nr.48A)

-Anunt  (click aici)
-PUD parte scrisa (click aici)
-PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ (click aici)
-PLAN PROPUNERE SUPRALARGIRE STRADA ARMEANĂ (click aici)
-RELEVEE FOTOGRAFICE PE STRADA ARMEANĂ (click aici)
-PLAN DE SITUAȚIE EXISTENTĂ (click aici)
-PLAN REGLEMENTĂRI URBANISTICE (click aici)
-PLAN ECHIPARE EDILITARĂ (click aici)
-REGIMUL JURIDIC (click aici)
-STUDIU VOLUMETRIC (click aici)

Completări 26.07.2022

-Obiectiuni (click aici)
-Adrese raspunsuri obiectiuni (click aici)
-Raspuns initiator documentatie de urbanism (click aici)

Completări 17.08.2022

-Raport informare (click aici)
-Rezultatele informării (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:17 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul P.U.D. – Construire locuință P+M TEREN: str. BACIULUI nr. 10, CF/NC 52643

Despre noi