PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT: RESTAURARE MONUMENT ISTORIC “CASA JEAN GOILAV” ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E (5E, 6E retras), CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, Amplasament: Str. Mihail Kogălniceanu nr. 12 CAD/CF69112

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Reglementări edilitare (click aici)
– Proprietate asupra terenurilor (click aici)
– Relevee fotografice (click aici)
– Extras PUG (click aici)
– Posibilități de mobiliare urbană (click aici)
– Studiu volumetric (click aici)
– Plan demisol propus (click aici)
Completari 03.04.2023
-raport specialitate si proiect HCL (click aici)
Completari-15.03.2023
-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 03.04.2023 – 11:26 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONVOCARE de îndată în Ședință Extraordinară a Consiliului Local în data de 10 Februarie 2023, ora 10:00, cu participare exclusivă prin mijloace electronice.

Despre noi