Obținere aviz de oportunitate pentru PUZ+RLU: “PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE“, amplasament: Str. VÂLCELE nr. 47, Nr. Cad./CF 69840, 7017

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)

Ultima modificare: 16.03.2023 – 09:13 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Rezultatul soluţionării contestaţiilor la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului Management proiecte

Despre noi