PLAN URBANISTIC DE DETALIU: “DEMOLARE C1, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+E, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”; AMPLASAMENT: STR. GRĂNICERI, NR.4, CAD/NC59376

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Memoriu -partea desenata (click aici)

Anteriorul PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT: “Construire imobil D+P+2E+3E parțial, cu funcțiuni mixte – birouri, cabinete medicale, locuință de serviciu la etaj 3”; Amplasament: str. Maxim Gorki, nr. 5, CAD/CF 62018

Despre noi