Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectelor unor acte normative din data de 11.07.2023

În data de 11 iulie 2023 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următoarelor proiecte de acte normative:
Anunț (..aici)

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – str. Uzinei, nr. 1 – CF/CAD 51921 în vederea realizării obiectivului „Construire magazin PENNY MARKET cu magazin produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame luminoase pe fațadă și în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire teren, branșamente la utilități și organizare de șantier” (..aici)
  2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – Str. Maxim Gorki, nr.5, CAD/CF62018, mun. Botoșani“ în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+3E parțial, CU FUNCȚIUNI MIXTE – BIROURI, CABINETE MEDICALE, LOCUINȚĂ DE SERVICIU LA ETAJUL 3” (..aici)
  3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – Aleea Alexandru O. Teodoreanu, nr. 1, recenzat Al. Păstorel Teodoreanu, nr. 1, mun. Botoșani, CAD/CF68786“ în vederea realizării obiectivului „CONSTRUIRE SERVICE AUTO” (..aici)
  4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „P.U.Z. și R.L.U. – extravilan, CF/NC nr. 57902” în vederea realizării obiectivului „Introducere teren în intravilan în vederea construirii de locuințe cu regim mic de înălțime” (..aici)
  5. pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism  – Str. Vâlcele, nr 47 , Nr. Cad./C.F. 69840, 70174“ în vederea realizării obiectivului  „Parcelare teren în vederea construirii de locuinţe individuale” (..aici)

 

Anteriorul CONVOCARE În Ședință Extraordinară A Consiliului Local În Data De 13 Iulie 2023, Ora 14:30, Cu Participare Exclusivă Prin Mijloace Electronice

Despre noi