Intenție de elaborare P.U.Z.– obținere aviz de oportunitate pentru PUZ + RLU: “ CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E parțial, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI RACORDURI UTILITĂŢI “ TEREN: Str. I.L. Caragiale nr. 39, Nr. Cad./CF 64038

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)

 

 

 

Ultima modificare: 11.10.2023 – 15:13 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONVOCARE În Ședință Extraordinară A Consiliului Local În Data De 17 August 2023, Ora 11:00, Cu Participare Exclusivă Prin Mijloace Electronice

Despre noi