Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului unui act normativ din data de 20.09.2023

În data de 20 septembrie 2023 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următorului proiect de act normativ:

Proiect de  hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea procedurii și a conținutului – cadru al documentației pentru emiterea Certificatelor de atestare/adeverințe privind edificarea construcțiilor, conform art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Anuntul si proiectul HCL  (…aici)

Anteriorul Rezultatul final al concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Medic stomatolog, în cadrul Compartimentului Asistenţa Medicală şi de Medicină dentară în unităţile de învăţământ preuniversitar – Liceul ”Alexandru cel Bun” Botoșani

Despre noi