Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 12 decembrie 2023 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Protecția Mediului

Afișaj rezultate selecție dosare concurs consilier principal Comp. Protecția Mediului
Anteriorul Rezultatul final al concursului/examenului organizat pentru promovarea în funcția vacantă de Director grad I, susţinut în perioada 24 – 29.11.2023 –proba scrisă și interviul

Despre noi