CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR P.U.Z. ȘI R.L.U. AFERENT: “ CONSTRUIRE ETAJ 4 RETRAS”-amplasament: Str. Irișilor nr. 7, CAD/CF70164 și CAD/CF70165

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă 1 (…aici)
Memoriu(RLU) -partea scrisă 2 (…aici)
Încadrare în zonă maps (…aici)
Încadrare în PUG-cadastru (…aici)
SITUATIA EXISTENTA (…aici)
SITUATIA PROPUSA REGLEMENTARI URBANISTICE (…aici)
SITUATIE REGLEMENTARI EDIFICABIL  (…aici)
SITUATIE REGLEMENTARI OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA (…aici)
SITUATIE ECHIPAREA TEHNICO EDILITARA (…aici)

Ultima modificare: 26.03.2024 – 14:15 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Rezultatul verificării eligibilității candidaților la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad profesional principal din cadrul Compartimentului Oficiul Juridic Contencios

Despre noi