U.A.T. Botoșani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, anunţă organizarea licitației publice cu ofertă în plic închis pentru închirierea spațiului comercial, proprietatea Municipiului Botoșani, situat în municipiul Botoșani, Piaţa 1 Decembrie nr. 1, parter, în suprafață de 98,00 mp, în data de 27.03.2024.

Anunț licitație (..aici)

Caiet de sarcini (..aici)

Instrucţiuni privind modul de desfăşurare a licitaţiei şi modul de depunere a contestaţiilor (..aici)

Anteriorul Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Medic specialist, în cadrul Compartimentului Asistenţa Medicală şi de Medicină dentară în unităţile de învăţământ preuniversitar –Compartiment Asistența medicală Creșe- Dispensar Școlar nr.1, susţinută în data de 04.03.2024

Despre noi