U.A.T. Botoșani anunță organizarea licitației publice cu ofertă în plic închis în data de 22.05.2024

U.A.T. Botoșani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1, anunţă organizarea licitației publice cu ofertă în  plic închis pentru următorul amplasament :

Concesionarea unui teren proprietatea privată a municipiului Botoșani, situat în str.Mihail Kogălniceanu nr. 62 , în suprafață de 317,00 mp, cu destinația -platforme-reluare , conform H.C.L. 70/28.02.2024.  (…aici)                                   

                                                                             

Ultima modificare: 07.05.2024 – 09:54 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul DISPOZIŢIE Privind Trecerea De Drept A Unor Autovehicule În Domeniul Privat Al Unităţii Administrativteritoriale- Municipiul Botoşani-Dispoziția Nr. 414/29.04.2023

Despre noi