Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul de promovare în funcția de muncitor calificat treapta III la Centrul Municipal de Colectare Deșeuri Reciclabile (CMCDR) și Depozit neconform de deșeuri închis din cadrul Direcției Edilitare

sd_muncitor-deseuri-Edilitare
Anteriorul U.A.T. Botoșani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1, anunţă organizarea licitației publice cu ofertă în plic închis pentru următoarele amplasamente : Concesionarea unui teren proprietatea privată a municipiului Botoșani, situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 62 , în suprafață de 317,00 mp, cu destinația -platforme .

Despre noi