Rezultatul verificării eligibilității candidaților la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism și Autorizări în Construcții

rd_promovare-grad-profesional-Serv.-Urbanism-si-Aut.-in-Constructii
Anteriorul Rezultate finale la concursul pentru promovarea în funcția publică de conducere organizat pentru ocuparea funcției de șef serviciu al Serviciului Juridic Contencios Registrul Agricol

Despre noi