Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului:

          Astăzi, 11 august 2022, Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor proiecte de acte normative:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea preţului local al energiei termice facturat populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani (…aici)
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea  documentaţiei P.U.Z. imobile amplasate in intravilan si in extravilan, identificate prin CAD/CF60679,CAD/CF53211, CAD/CF60681,CAD/CF64034, CAD/CF60920, CAD/CF60921,CAD/CF61019, CAD/CF60845, CAD/CF56062,CAD/CF60509, CAD/CF60674, CAD/CF51170, CAD/CF51169, CAD/CF60660, CAD/CF61085,str. Drumul Tătarilor, mun. Botoșani in vederea realizării obiectivului Introducere teren in intravilan și construire locuințe (…aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:17 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul P.U.Z. + R.L.U. : CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE 2S+P+8E+9E(retras), AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORD UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER TEREN: Calea Nationala nr. 78, CAD/CF 63274

Despre noi