P.U.Z. + R.L.U. : CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE 2S+P+8E+9E(retras), AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORD UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER TEREN: Calea Nationala nr. 78, CAD/CF 63274

-Anunt (click aici)
-PUZ parte scrisa1 (click aici)
-RLU-parte scrisa2 (click aici)
-PUZ-incadrare în zonă (click aici)
-PUZ-extras plan PUG (click aici)
-PUZ-reglementari urbanistice (click aici)
-PUZ-situatie existenta (click aici)
-PUZ-echipare edilitara (click aici)
-PUZ-regimul juridic (click aici)
-PUZ-studiu volumetric (click aici)
-PUZ-studiul de insorire-partea scrisa (click aici)
-PUZ-studiul de insorire-partea desenata (click aici)
-PUZ-partea scrisa (click aici)
-PUZ-partea desenata (click aici) 
Completari 19.09.2022
-Răspuns notificare 16542/2022 (click aici)
-Răspuns TADAS Construct SRL (click aici)
-Raport informare public (click aici) 
-Rezultate informare public (click aici)
Completari 16.08.2022
-Aviz oportunitate (click aici)
-Regulament urbanistic (click aici)
Completari 21.09.2022
– Completare expertiza (click aici)

Despre noi

Primăria Municipiului Botoșani © 2022. Toate drepturile rezervate.