P.U.Z. + R.L.U. : CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE 2S+P+8E+9E(retras), AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORD UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER TEREN: Calea Nationala nr. 78, CAD/CF 63274

-Anunt (click aici)
-PUZ parte scrisa1 (click aici)
-RLU-parte scrisa2 (click aici)
-PUZ-incadrare în zonă (click aici)
-PUZ-extras plan PUG (click aici)
-PUZ-reglementari urbanistice (click aici)
-PUZ-situatie existenta (click aici)
-PUZ-echipare edilitara (click aici)
-PUZ-regimul juridic (click aici)
-PUZ-studiu volumetric (click aici)
-PUZ-studiul de insorire-partea scrisa (click aici)
-PUZ-studiul de insorire-partea desenata (click aici)
-PUZ-partea scrisa (click aici)
-PUZ-partea desenata (click aici) 
Completari 19.09.2022
-Răspuns notificare 16542/2022 (click aici)
-Răspuns TADAS Construct SRL (click aici)
-Raport informare public (click aici) 
-Rezultate informare public (click aici)
Completari 16.08.2022
-Aviz oportunitate (click aici)
-Regulament urbanistic (click aici)
Completari 21.09.2022
– Completare expertiza (click aici)
Completari 29.09.2022
– Expertiza tehnica (click aici)
– Parte desenata (click aici)
– Proiect sprijinire excavatie (click aici)
– Expertiza tehnica cerința A1 (click aici)
– Planse (click aici)
– Documentatie tehnica pentru studiul de circulatie (click aici)
Completari 01.11.2022
– Memoriu PUZ (click aici)
– Documentatie tehnica pentru studiu de circulatie faza PUZ (click aici)
– R.L.U.  PUZ (click aici)
– Planse (click aici)
– U04 – Reglementari urbanistice (click aici)
– U06 – Regimul juridic (click aici)

Anteriorul P.U.D.-DEMOLARE CONSTRUCTIE C1, CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXA GOSPODAREASCĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI GARAJ TEREN: str. Rosiori nr. 4, CF/CAD 69369

Despre noi