PUD “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+E, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD UTILITĂȚI” TEREN: ALEEA I.P. DARIE NR. 12, NR. CAD/CF 59783

– Anunț PUD (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– U01 – încadrare în zonă (click aici)
– U02 – situație existentă (click aici)
– U03 – reglementări urbanistice (click aici)
– U04 – circulația terenurilor (click aici)
– U05 – echipare edilitară (click aici)
Completari-21.10.2022
-raport+proiect hotarare consiliu local (click aici)
-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:17 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul P.U.D: CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, ANEXA GOSPODAREASCĂ (S+P), ÎMPREJMUIRE, TEREN, str. Doboșari nr. 81, CAD/CF 61839

Despre noi