Consultare Publică -Termen 10 Zile Lucrătoare De La Data Publicării Anunțului:

În data de 03 noiembrie 2022 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următoarelor proiecte de acte normative:

1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. Str. Calea Națională, nr. 78, mun. Botosani, CAD/CF63247” în vederea realizării obiectivului CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE 2S+P+8E+9E(RETRAS), AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORD UTILITĂȚI, ORGANIZARE ȘANTIER” (..aici)

2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – Aleea Iacob Iacobovici, nr. 15A, CF/NC nr. 68278“ în vederea realizării obiectivului „construire ansamblu locuințe P+1” (..aici)

3.Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent – strada Părinte Cleopa Ilie, nr. 10T, CAD/CF 66523” în vederea realizării obiectivului „construire bloc de locuințe P+2E+M” (..aici)

4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal şi Regulament local de urbanism aferent  – strada Primăverii,  5, 7, 9, identificat prin : NC/CF nr. : 69392, 69027, 54972 , 65713, 67678, 66338, 68171, 66383, 67963, 65258, 69028, 62800,  67683, 63827, 69275, 67692, 66967, 56385, 69276, 66761, 69030, 64259, 57676, 67184, F 64896, 67574, 65557, 62520 “ în vederea realizării obiectivului „reconfigurare și modernizare spațiu public urban (amenajare parcare, spații verzi, spații de joacă, zone de odihnă, amenajare circulații publice-pietonale și carosabile)” (..aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:16 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Rezultat soluționare contestații concurs Magaziner

Despre noi