CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PUD: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, ÎMPREJMUIRE TEREN”, ampasament STR. VETERANILOR, NR.25, CAD/NC55888,

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Circulatia terenurilor (click aici)
– Reglementări edilitare (click aici)
Completari-15.03.2023
-raport+proiect hotarare consiliu local (click aici)
-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 15.03.2023 – 19:45 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA Intenției de elaborare: obținere aviz de oportunitate pentru PUZ + RLU: “ Desființare construcții C2, C3 și extindere construcție C1 (pentru realizarea de locuințe colective P+3, cu spații comerciale la parter)“, ampasament: Str. Octav Băncilă nr. 10, CF 55755

Despre noi