PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM: “DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME (MAXIM 10M)”, amplasament: str. I.C. Brătianu, nr.197, CAD/CF 61860

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Utilități (click aici)
– Situația terenurilor (click aici)
Completari-16.02.2023
-raport+proiect hotarare consiliu local (click aici)
-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 16.02.2023 – 08:53 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PUZ+RLU: CONSTRUIRE CASĂ PARTER, amplasament: str. Drumul Tatarilor nr.63H, CAD/CF 64787

Despre noi