PUD “ CONSTRUIRE DEPOZIT FRIGORIFIC”, TEREN: str. Pacea, nr. 36, nr. CAD/C.F. nr. 52825

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Reglementări edilitare (click aici)
– Circulatia terenurilor (click aici)
Completari 20.09.2023
-raport+proiect hotarare consiliu local (click aici)

-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 20.09.2023 – 15:54 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Intenție de elaborare P.U.Z.– obținere aviz de oportunitate pentru PUZ + RLU: “ CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E parțial, AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN ŞI RACORDURI UTILITĂŢI “ TEREN: Str. I.L. Caragiale nr. 39, Nr. Cad./CF 64038

Despre noi