CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D.: “DEMOLARE CORP C1, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE TEREN” amplasament: str. Izvoarelor, nr.9, CAD/NC 69401

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Echipări tehnico-edilitare (…aici)
Circulația terenurilor (…aici)

Ultima modificare: 03.11.2023 – 11:19 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR P.U.Z. ȘI R.L.U. AFERENT: “CONSTRUIRE FABRICĂ DE TRANSFORMATOARE DE DISTRIBUȚIE” Amplasament: Str. Peco, nr.10A, CAD/CF 66579

Despre noi