P.U.Z ȘI R.L.U.: “CONSTRUIRE HALĂ PARTER ( PRESTĂRI SERVICII MECANICĂ FINĂ) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”-amplasament Str. Doboșari, nr. 36, CAD/CF50396

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Regulament Local de urbanism -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Proprietatea asupra terenurilor (…aici)

Anteriorul Proiect buget local al Municipiului Botosani pe anul 2024

Despre noi