CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D.: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1E, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, AMPLASAMENT: Str. Hatman Arbore, nr. 66, mun. Botoșani, CAD/NC 66842

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Regimul juridic al terenurilor (…aici)

Ultima modificare: 28.02.2024 – 14:05 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Rezultatul final al examenului organizat pentru promovarea în funcția de magaziner la Serviciul Administrativ

Despre noi