CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR P.U.Z. ȘI R.L.U. AFERENT: “CONSTRUIRE IMOBIL P+2 CU FUNCȚIUNI MIXTE (SPAȚIU COMERCIAL, BIROURI ȘI REZIDENȚIAL) AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER “, amplasament: Str. Calea Națională nr. 249A, CAD/CF67677

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în P.U.G. (…aici)
Încadrare în teritoriu (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Regimul juridic al terenurilor (…aici)
Completari-19.06.2024
Raport informare public (…aici)
Rezultatele informarii public (…aici)

Ultima modificare: 19.06.2024 – 09:56 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P și ÎMPREJMUIRE TEREN ” amplasament Aleea Mihail Sorbul, nr. 1, CAD/NC 70296

Despre noi