Consultare Publică -Termen 10 Zile Lucrătoare De La Data Publicării Anunțului:

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității la transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (…aici).

Anteriorul Consultarea asupra propunerilor PUD: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI IMPREJMUIRE TEREN” TEREN: Aleea Florilor nr.17, NR. CAD/CF 69497

Despre noi