ANUNT !!! Licitație publică pentru rezervarea locurilor de parcare, ZONA II în 29 iunie 2023

Consiliul Local al Municipiului Botoşani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, anunţă că în data de 29.06.2023, ora 900, va fi organizată licitația publică deschisă, cu strigare, pentru rezervarea locurilor de parcare disponibilizate pentru anul 2023 și nou-amenajate, acolo unde este cazul, doar pentru cetăṭenii care domiciliază sau îṣi au reṣedinṭa în ZONA II, aflată în perimetrul cuprins între străzile: B-dul Mihai Eminescu, Sucevei, Primăverii, Pacea, Mihail Kogălniceanu, Viilor, Patriarh Teoctist Arapaṣu (zona ANL Bucovina), Maior Ignat, Petru Rareṣ, respectiv parcările din străzile:

  • Sucevei, Str. Col. Tomoroveanu, Al. Liceului, Str. Primăverii, inclusiv parcarea nouă de la Str. Primăverii nr. 1 – 3, Al. Elie Radu, Str. Prieteniei, Str. Pinului, Al. Nucului, Al. Scurtă, Al. Parcului;
  • Prieteniei, Al. Primăverii, Str. O. Onicescu 1 – 42, B-dul M. Eminescu 8 – 42 – numerele cu soț, Al. Viilor;
  • Pacea, Al. Pacea, Al. Curcubeului, Al. Cinema, Str. Vârnav, Al. Scipione Bădescu, Al. T. Boyan, Al. D. Brândză, B-dul G. Enescu;
  • C. Gane, Al. T. Crudu, Al. T. Callimachi, Al. Școlii, Str. Bucovina, Al. Bucovina, Str. M. Kogălniceanu, inclusiv parcarea nouă de la Str. M. Kogălniceanu nr. 49 – 57, Al. M. Kogălniceanu, Al. Amurgului, Al. Azurului, Str. Viilor, Al. Căpitan Romano, Al. Zorilor, Al. Slt. I. Frunzetti, Al. Eliberării, Str. N. Iorga;
  • ANL Bucovina 1, ANL Bucovina 2.

Anunț (..aici)

Mai jos găsiți atașate hărțile folosite, în care locurile scoase la licitație sunt notate în culoarea roșie – cele neplătite pentru anul 2023, și marcate în culoarea verde – cele disponibilizate urmare a deciziei Consiliului Local de a retrage fiecare al doilea loc deținut până acum pentru un singur apartament.

Zonele cu parcările oferite spre închiriere se pot vizualiza:
1. Zona II set 1 (…aici)
2. Zona II set 2 (…aici)
3. Zona II set 3 (…aici)

Înscrierile la licitație se vor face în perioada 15 – 28.06.2023 la Primăria Municipiului Botoşani, Calea Naţională nr. 101 – sediul „ Casa Cărţii ”, Serviciul Patrimoniu, în zilele de luni – joi ale săptămânii între orele 0900 – 1500 și vineri în intervalul orar 0900 – 1100.  Cererile pot fi depuse până la ora 1000 în data de 28.06.2023.

Preţul de pornire la licitaţie este de 207 lei/an, pentru persoane fizice la nivelul anului 2023. Taxa obținută în urma licitației cu strigare va fi menținută în fiecare an, iar la aceasta se va adăuga și eventualul coeficient de indexare aplicat la taxa de bază anuală.

Licitația se va desfăşura în sala de şedinţe de la sediul „ Casa Cărţii ”- mezanin.

Durata de rezervare este până la 31 decembrie 2023, cu posibilitate de prelungire, anual.

Pot depune cereri de înscriere persoanele fizice care locuiesc în raza parcării, deţin autovehicul proprietate personală, în leasing sau preluat în comodat de la firme sau alte persoane fizice, și nu dețin garaj în zona respectivă. De asemenea, este permis doar un loc de parcare pentru un apartament, indiferent de câți membri de familie dețin autoturism.

Pentru înscriere vor fi prezentate, în original și în copie, următoarele documente: cartea de identitate (buletin) și, după caz, actul de vânzare-cumpărare al apartamentului, certificatul de înmatriculare al mașinii și, după caz, contractul de comodat sau de leasing. Taxa de participare la licitație este de 10 lei.

Eventualele contestații ale licitației se vor putea formula în maxim 5 zile de la data organizării acesteia. Locurile de parcare rămase nerezervate în urma licitației vor fi atribuite pe principiul primul venit – primul servit, începând cu data de 01.08.2023 până la 31.12.2023.

Pentru relații suplimentare, vă puteți adresa Serviciului Patrimoniu ( Casa Cărţii ) telefon 0372316757.

Anteriorul CONVOCARE în Ședință Extraordinară a Consiliului Local în data de 13 iunie 2023, ora 15:30, cu participare exclusivă prin mijloace electronice.

Despre noi