PLAN URBANISTIC DE DETALIU: “Construire spălătorie auto self service și împrejmuire teren” amplasament: str. Ion I.C. Brătianu F.N., CF/NC 70082

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Reglementări edilitare (click aici)
– Regimul juridic al terenurilor (click aici)

Ultima modificare: 23.10.2023 – 13:52 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA Intenției de elaborare P.U.Z.– obținere aviz de oportunitate pentru P.U.Z + R.L.U.: “ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ COLECTIVĂ S+P+2E+3E retras“ TEREN: str. Ștefan Luchian, nr. 25, CF/NC 56894

Despre noi