Arhivă 2021

    PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
            Planuri Urbanistice
######################################################

-2021-

Decembrie

*P.U.Z -INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN
VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE   

TEREN: EXTRAVILANUL MUNICIPIULUI BOTOSANI,
IN PRELUNGIREA STRAZII ION CREANGA,NC / CF NR. 67741
    -Anunt (click aici)
-C 534 PUZ I Creanga piese scrise (click aici)
-C 534 PUZ I Creanga piese desenate (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -desfiintare locuinta, construire locuință P+M si imprejmuire teren  
TEREN, str. Ana Ipatescu nr.3, inscris in Cartea Funciara: CF/NC 67807
    -Anunt (click aici)
-memoriu – PUD (click aici)
-PUD (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE BLOC LOCUINTE COLECTIVE P+2E
retras si imprejmuire teren  

Amplasament: Str. Parcul Tineretului, nr. 5, mun. Botosani, CAD / CF 54130
    -Anunt (click aici)
-S.OP – SC. VULTURI SRL (click aici)
-1 (click aici)
-2 (click aici)
-3 (click aici)
-4 (click aici)
-5 (click aici)
-6 (click aici)
-7 (click aici)
-8 (click aici)

Completare 16.08.2022

Aviz oportunitate (…aici)
Planse anexe aviz (…aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE COEFTARIE ARTIZANALA,
AMENAJARE TERASA, RACORD UTILITAȚI  

Amplasament: Str. Cuza Voda, nr. 14, mun. Botosani, CAD / CF 63161
 -Anunt (click aici)
-MEMORIU e (click aici)
-U01 e (click aici)
-U02 e (click aici)
-U03 e (click aici)
-U04 e (click aici)
-U05 e (click aici)
Completari:
-Aviz oportunitate (click aici)
-Plan situatie (click aici) 
-observatii 1 (click aici)
-observatii 2 (click aici)
-observatii 3 (click aici)
-raspuns proiectant 44_03ian2022 cenz (click aici)

*P.U.D -construire locuinta parter  
TEREN: Aleea Marcel Olinescu nr.1A,
înscris în cartea funciară CF/NC58887
    -Anunt (click aici)
-edilitare (click aici)
-incadrare in zona (click aici)
-Memoriu e (click aici)\
-regim juridic (click aici)\
-reglementari urbanistce (click aici)\
-sit existenta (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, IMPREJMUIRE,
ANEXA GOSPODAREASCA  

TEREN: Aleea Iacob Iacobovici nr.44, Municipiul Botosani,
Jud.Botosani, identificat prin CF/NC 53080
    -Anunt (click aici)
-PUD -memoriu (click aici)
-PUD01-incadrare in zona (click aici)
-PUD02- situatia existenta (click aici)
-PUD03- Reglementari urbanistice (click aici)
-PUD04- Echipare edilitara (click aici)
-PUD05- obiective de utilitate publica (click aici)
Completari:
    -raport informare Iacobovici (click aici)
-raport -proiect hotarare_Iacobovici (click aici)
-rezultatele informarii Iacobovici (click aici)

*P.U.D -construire locuinta unifamiliala P+M si imprejmuire teren  
TEREN: Str. Dobosari, nr.57B,
inscris in Cartea Funciara: CF/NC 67095
    -Anunt (click aici)
-mem edit (click aici)
-Parte desenata edit (click aici)
Completari:
-rezultatele informarii Doboșari 57B (click aici)
-raport informare Dobosari 57B (click aici)
-raport -proiect hotarare_Dobosari 57B (click aici)

*P.U.Z -Construire imobil de locuinte P+2E cu spatii comerciale la parter  
TEREN: MUN. BOTOSANI, Str. Nicolae Iorga nr.7, CF/NC nr. 51731
    -Anunt (click aici)
-A.03 Amplasament REGLEMENTARI (click aici)
-A.04 Amplas – EDILITARE (click aici)
-A.05 Amplas – UTILITATI PUBLICE (click aici)
-A.06 Desfasurari (click aici)
-A00 INCADRARE IN PUG (click aici)
-A01 INCADRARE IN LOCALITATE (click aici)
-A02 SITUATIE EXISTENTA (click aici)
-A08 studiu insorire AP 1 zona locuit (click aici)
-A09 studiu insorire AP 2 zona locuit 1 (click aici)
-A10 studiu insorire AP 2 zona locuit 2 (click aici)
-A11 studiu insorire AP 2 zona locuit 2 detaliat (click aici)
-PUZ SI RLU (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE LOCUINTA P SI IMPREJMUIRE TEREN 
TEREN: Strada Macului nr.34, CF/NC nr. 68648,
Municipiul Botosani, Jud.Botosani
    -Anunt (click aici)
-01-Incadrare in zona (click aici)
-02-situatia existenta (click aici)
-03-Reglementari urbanistice (click aici)
-04-Circulatia terenurilor (click aici)
-05-Echipare edilitara (click aici)
-pud (click aici)
Completari:
-raport informare -str. Macului (click aici)
-raport -proiect hotarare_Macului (click aici)
-rezultatele informarii Str.Macului (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE (BAUTURI) 
TEREN: Str. A.S. Puskin nr. 129 (NR.CAD / CF 67427),
Municipiul Botosani, Jud.Botosani
    -Anunt (click aici)
-Memoriu PUD Hala Depozitare 2 (click aici)
-plansa 01- Situatia Existenta (click aici)
-plansa 02-Reglementari urbanistice (click aici)
-plansa 03-Tipuri de proprietate (click aici)
-plansa 04-echipare edilitara (click aici)
-plansa IZ1 (click aici)
-plansa IZ2 (click aici)
Completari:
-raport informare Puskin (click aici)
-raport -proiect hotarare_Puskin (click aici)
-rezultatele informarii Puskin (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E 
TEREN: Municipiul Botosani – Aleea General Ghe. Avramescu,
nr.39, CAD/C.F. 57783
    -Anunt (click aici)
-Memoriu_PUZ (click aici)
-PUZ – A01 – INCADRARE IN PUG (click aici)
-PUZ – A02 – INCADRARE (click aici)
-PUZ – A03 – SITUATIE EXISTENTA (click aici)
-PUZ – A04 – REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
-PUZ – A05 – ZONIFICARE (click aici)
-PUZ – A06 – SITUATIA TERENURILOR (click aici)
-PUZ – A07 – EDLITARE (click aici)
-PUZ – A09- Volumetrie propusa (click aici)
-PUZ – A10 – INSORIRE (click aici)
-PUZ – A11 – Detaliere insorire (click aici)
-Regulament-de-urbanism (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)
Completari:
    -Detaliere propusa insorire bloc (click aici)
Completari:
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
-Regulament Local de Urbanism (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE LOCUINTA Sp+P+M
TEREN: str. Mihai Eminescu nr.8, Municipiul Botosani – CF/NC 58501
    -Anunt (click aici)
-MEMORIU PUD (click aici)
-U1-INCADRARE IN ZONA (click aici)
-U1-INCADRARE IN ZONA ETERRA (click aici)
-U2-SITUATIA EXISTENTA (click aici)
-U3-REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
-U4-CIRCULATIA TERENURILOR (click aici)
-U5-RETELE EDILITARE (click aici)
Completari:
-raport informare -str. mihai Eminescu (click aici)
-raport -proiect hotarare_MIhai Eminescu (click aici)
-rezultatele informarii Str. Mihai Eminescu (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE LOCUINTA S+P, ANEXE GOSPODARESTI
(PAVILION DE VARA SI BUCATARIE DE VARA) si IMPREJMUIRE TEREN

TEREN: MUN. BOTOSANI, str. Paraului nr.11, CF/NC nr. 66514
    -Anunt (click aici)
-U1-PLAN ZONA (click aici)
-U2-SITUATIE EXISTENTA (click aici)
-U3B-PROFILE STRADALE CD (click aici)
-U3-REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
-U4-CIRCULATIA TERENURILOR (click aici)
-U5-RETELE EDILITARE (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

Noiembrie

*P.U.D -construire locuinta unifamiliala P si imprejmuire teren
TEREN, str. A.S. Puskin nr.112,
inscris in Cartea Funciară: CF/NC 63735
    -Anunt (click aici)
-A00 – incadrare in zona (click aici)
-A01 – situatie existenta edit (click aici)
-A02 – tipuri de proprietati_edit (click aici)
-A03 – reglementari urbanistice e (click aici)
-A04 – reglementari edilitare e (click aici)
-memoriu justificativ pud (click aici)
 Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE
SI ACCESE, AMENAJARE MIJLOACE PUBLICITARE, IMPREJMUIRE
TEREN PRIVAT, ORGANIZARE DE SANTIER

Amplasament: Str. Calea Nationala, nr. 24F, mun. Botosani, CAD / CF 68551
    -Anunt (click aici)
-39_2021 – CENTRU COMERCIAL C-NATIONALA 24F BT_PUZ 02 –
SITUATIE EXISTENTA (click aici)
-39_2021 – CENTRU COMERCIAL C-NATIONALA 24F BT_PUZ 03 –
REGLEMENTARI URBANISTICE v6 (click aici)
-39_2021 – CENTRU COMERCIAL C-NATIONALA 24F BT_PUZ 04 –
REGLEMENTARI EDILITARE v2 (click aici)
-39_2021 – CENTRU COMERCIAL C-NATIONALA 24F BT_PUZ 05 –
CIRCULATIA TERENURILOR v2 (click aici)
-39_2021 – PUZ MEMORIU – Magazin Romstal (click aici)
-39_2021 – PUZ RLU – CENTRU COMERCIAL Calea Nationala (click aici)

*P.U.D -desfiintare constructii C1+C2 si
construire locuinta unifamiliala P+M 

TEREN, str. Teilor nr.16,
inscris in Cartea Funciara: CF/NC 56534
    -Anunt (click aici)
-A02 Situatie existenta edit (click aici)
-A03 Reglemetari urbanistice edit (click aici)
-A04 Reglemetari EDILITARE edit (click aici)
-A05 Regim juridic al terenurilor edit (click aici)
-Proiect PUD Memoriu teilor 16 (click aici)
-Observatii (click aici)
Completari  -14.03.2022:
   -Aviz DSP  (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-PUD Memoriu scris (click aici)
 Completari  -13.12.2021:
-Raspuns 1 adresa 29220 (click aici)
-Raspuns 2 adresa 29220 (click aici)
-Raspuns 3 adresa 29220 (click aici)
Completari:
   -Raport + proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)


*P.U.Z -DEZMEMBRARE TEREN IN SASE LOTURI 

Amplasament: mun. Botosani, PC 156/23, CAD/CF 67436
    -Anunt (click aici)
-A2_500_situatie existenta _edit (click aici)
-A3_2000_incadrare in zona)edit (click aici)
-PUZ +rlu edit (click aici)
-u3_A2_reglementari edit (click aici)
-u4_A2_edilitare edit (click aici)
-u5_A2_regim juridic edit (click aici)

*P.U.D -construire locuinta parter
TEREN: str. Fintinilor nr. 2,
inscris in Cartea Funciara: CF/NC 57440
    -Anunt (click aici)
-124 PUD ROTARU Gheorghe edit (click aici)
-PUD01 edit (click aici)
-PUD02edit (click aici)
-PUD03edit (click aici)
-PUD04edit (click aici)
-PUD05edit (click aici)
-raport informare Fîntînilor (click aici)
-raport -proiect hotarare_Fîntînilor (click aici)
-rezultatele informarii Fîntînilor 19B (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, ANEXA – PAVILION
DE VARA S+P si IMPREJMUIRE TEREN

TEREN: str. Alunis nr. 40 C, Municipiul Botosani,
Jud.Botosani, identificat prin CF/NC 68370

    -Anunt (click aici)
-MEMORIU PUD (click aici)
-U1-PLAN ZONA (click aici)
-U2-SITUATIA EXISTENTA (click aici)
-U3B-PROFILURI STRADALE (click aici)
-U3-REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
-U4-CIRCULATIA TERENURILOR (click aici)
-U5-RETELE EDILITARE (click aici)

    -raport informare Aluniș, nr. 40 C (click aici)
-raport -proiect hotarare_Aluniș, nr.40C (click aici)
-rezultatele informarii Alunis , nr 40C (click aici)

Octombrie

*P.U.D -CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, ANEXA S+P, FOISOR,
IMPREJMUIRE SI UTILITATI

TEREN: Str.Macului nr.14, recenzat str.Crizantemelor nr.13 – CF/NC 66176

    -Anunt (click aici)
-A5. A05-Regimul juridic al terenurilor (click aici)
-A4. A04-Reglementari edilitare (click aici)
-A3. A03- Reglementari urbanistice (click aici)
-A2. A02-Situatia existenta (click aici)
-A1. A01- Plan incadrare in zona (click aici)
-2. Mem_PUD2 (click aici)
-raport informare Crizantemelor (click aici)
-raport -proiect hotarare_Crizantemelor (click aici)
-rezultatele informarii Crizantemelor (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL
CU CLADIRI P+1E, P+2/3E, P+4/5E

Amplasament: str. Soseaua Iasului, fn., mun. Botosani, identificate prin
CAD/CF53513, CAD/CF53506, CAD/CF53499,
CAD/CF62703, CAD/CF62704 și CAD/CF51413

    -Anunt (click aici)
-final- MEMORIU P.U.Z. 09.09.2021 (click aici)
-final -R.L.U. ALFA PARK, Botosani 09.09.2021 (click aici)
-U1.1- PLAN DE INCADRARE (click aici)
-U1.3- PLAN STUDIU ZONAL (click aici)
-U2.1-SITUATIE EXISTENTA – INCADRARE IN INTRAVILAN  (click aici)
-U2.2-SITUATIE EXISTENTA DISFUNCTIONALITATI  (click aici)
-U3.1-REGLEMENTARI -ZONIFICARE  (click aici)
-adresa completare studiul de insorire 24931_13 oct 21 (click aici)
-Memoriu Studiu Insorire (click aici)
-Memoriu Tehnic (click aici)
-Plansa D1 (click aici)
-Plansa D2 (click aici)
-Plansa D4(1) (click aici)
-Plansa D4(2) (click aici)
-Plansa D5 (click aici)
-SI01 (click aici)
-SI02 (click aici)
-SI03 (click aici)
-SI04 (click aici)
-SI05 (click aici)
-studiu insorire_piese desenate (click aici)
-studiu insorire_pise scrise (click aici)
-U.3.1. – REGLEMENTARI – ZONIFICARE  (click aici)
-U.3.2. – REGLEMENTARI – CIRCULATII  (click aici)
-U3.1-REGLEMENTARI -ZONIFICARE  (click aici)
-U3.2-REGLEMENTARI -CIRCULATII  (click aici)
-U3.3-PREZENTARE PROPUNERE VOLUMETRICA (click aici)
-U4.- REGLEMENTARI -ECHIPARE EDILITARA (click aici)
-U5.- REGIMUL JURIDIC-CIRCULATIA TERENURILOR (click aici)
Completari:
    -Observatii primite public interesat (click aici)
-Raspuns adresa 26507 (click aici)

*P.U.D -construire locuință Sp+P+M și locuință P
TEREN, Aleea Dumitru Furtună nr. 1A,
înscris în Cartea Funciară: CF/NC 53137

    -Anunt (click aici)
-MEMORIU PUD al dumitru furtuna 1A cenz (click aici)
-U1-PLAN ZONA cenz (click aici)
-U2-SITUATIA EXISTENTA cenz (click aici)
-U3b-PROFILE STRADALE cenz (click aici)
-U3-REGLEMENTARI URBANISTICE cenz (click aici)
-U4-CIRCULATIA TERENURILOR cenz (click aici)
-U5-RETELE EDILITARE cenz (click aici)
-raport informare Dumitru Furtuna (click aici)
-raport -proiect hotarare_Dumitru Furtuna (click aici)
-rezultatele informarii Dumitru Furtună (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE CONSTRUIRE MAGAZIN ALTEX/MEDIA GALAXYAMENAJARI EXTERIOARE INCINTA;
ACCESURI RUTIERE ȘI PIETONALE, RACORDURI UTILITĂȚI ȘI REȚELE INSTALAȚII
, CF/CAD 50207
 amplasament: Calea Nationala nr. 356
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ- RLU partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)
-U2.1-REGLEMENTARI URBANISTICE 3.11.2021l (click aici)
-Volumul 1 – Memoriu de prezentare 3.11.2021 (click aici)
-raport informare Calea Națională nr. 356 (click aici)
-raport -proiect hotarare Calea National 356 (click aici)
-rezultatele informarii Calea Națională nr 356 (click aici)

*P.U.D – CREAREA unei UNITATI de PRESTARE a SERVICIILOR de REALIZARE a SOFT-URILOR la COMANDA in
CADRUL SOCIETATII C&A CONNECT SRL
, CF/NC 64927
 amplasament: str. Dobosari nr.79H
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z- CONSTRUIRE ȘASE LOCUINȚE UNIFAMILIALE CU REGIM MIC DE INALTIME (până la 10m), CAD/CF 52311,52312,52336,52327
 amplasament: str. Dobosari nr. 59 A, B, C, D
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata (click aici)
-C 553 memoriu STUDIU de OPORTUNITATE editat (click aici)
-C 553 PUZ 01 plan incadrare editat (click aici)
-C 553 PUZ 02 existent editat (click aici)
-C 553 PUZ 03 reglementari urbanistice editat (click aici)

*P.U.Z- CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE 2S+P+8E9E retras), CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER, AMENAJARE PARCARE,
AMENAJARI EXTERIOARE, RACORD UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER, CF/CAD 
63247
 amplasament: Calea Nationala nr. 78
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata (click aici)
-A00 – MEMORIU studiu de oportunitate (click aici)
-A01 – PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ (click aici)
-A02 – PLAN EXTRAS P.U.G (click aici)
-A03 – PLAN SITUAȚIE EXISTENTĂ (click aici)
-A04 – REGLEMENTĂRI URBANISTICE (click aici)
-A04” – DETALIU REGLEMENTĂRI URBANISTICE (click aici)
-A05 – STUDIU VOLUMETRIC (click aici)
Completari 16.08.2022
-Aviz oportunitate (click aici)
-Regulament urbanistic (click aici)

*P.U.D – Extindere garsoniera cu schimbarea destinației din locuință în cabinet stomatologic; extindere cabinet stomatologic în
spațiul proprietate alăturat (garsonieră), modificări interioare și exterioare, acoperire podest existent
,
 CF/NC68056-C1, CF/NC51081-C1-U25, CF/NC51081-C1-U26
 amplasament: al. Grivita nr.18
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
-MEMORIU PUD R editat (click aici)
-U1-PLAN ZONA (click aici)
-U2-SITUATIA EXISTENTA (click aici)
-U3-B-VOLUMETRIE PROPUSA (click aici)
-U3-REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
-U4-REGIMUL TERENURILOR (click aici)
-U5-REGLEMENTARI EDILITARE (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D – CONSTRUIRE DOUA LOCUINTE P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN, CF/NC 68053
 amplasament: al. Ludovic Daus nr.15 A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z+R.L.U. – DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENŢIALĂ – LOCUINŢE ÎNŞIRUITE, FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE (SPAŢIU COMERCIAL
ŞI PLATFORMĂ DEŞEURI), AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORDURI UTILITĂŢI
, CF/CAD 68920
 amplasament: str. Peco nr. 13
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata (click aici)
Completari:
   -Studiu oportunitate PUZ-partea scrisă (click aici)
-Reglementari urbanistice PUZ- partea desenata (click aici)

Septembrie

*P.U.Z+R.L.U. -CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E(5E retras), S+P+6E{7E retras) AMENAJARI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN,
BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER, CF/CAD 
68803, 51547, 68582
 amplasament: str. Razboieni nr. 2, 4, 5
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata1 (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata2 (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata3 (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata4 (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata5 (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata6 (click aici)
-Aviz oportunitate (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE BLOC LOCUINȚE COLECTIVE S+P+4E(5E retras), AMENAJARE PARCARE, ÎMPREJMUIRE TEREN,
BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, ORGANIZARE DE ȘANTIER, CF/CAD 
57135, 58246
 amplasament: str. Victoriei nr. 20
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata (click aici)
-Memoriu PUZ-extras P.U.G. (click aici)
Completari:
   -Sesizare (click aici)

*P.U.D – Construire locuintaCF/NC 67188
 amplasament: str. Cronicar Neculce nr.25 A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D – Construire garaj 2 boxeCF/NC 51648
 amplasament: str. Veteranilor nr. 14A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D – Construire locuinta unifamiliara P+MCF/NC 68446
 amplasament: Tulbureni nr. 74
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCESE, AMENAJARE MIJLOACE PUBLICITARE,
ÎMPREJMUIRE TEREN PRIVAT, ORGANIZARE DE ȘANTIER, CF/CAD 68550

 amplasament: Calea Nationala nr. 24 F
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ- R.L.U. partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)
-proiect hotarare puz CN 24F (click aici)

*Obtinere Aviz oportunitate P.U.Z -R.L.U. –PARCELARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE
  CF/CAD 55131 si CF/CAD 68594
 amplasament: Soseaua Iasului nr. 13 A
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCESE, AMENAJARE MIJLOACE PUBLICITARE,
ÎMPREJMUIRE TEREN PRIVAT, ORGANIZARE DE ȘANTIER, CF/NC 57201

 amplasament: Soseaua Iasului nr. 29
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ- R.L.U. partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D – Construire locuință D+P+M, anexă gospodărească și împrejmuire teren,  CF/NC 59600
 amplasament: Calea Nationala nr.241
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari-15.03.2022:
   -HCL 401 din 28.10.2021 (click aici)
-Reglementari urbanistice 1 (click aici)
-Reglementari urbanistice 2 (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z.-CONSTRUIRE IMOBIL D+P+2E+3Eparțial CU FUNCȚIUNI MIXTE – BIROURI, CABINETE MEDICALE,
LOCUINȚĂ DE SERVICIU LA ETAJUL 3
, CAD/CF 62018
 amplasament: str. Maxim Gorki nr. 5
    -Anunt aviz oportunitate PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)

*P.U.D – Construire locuinta P+1E, garaj și imprejmuire terenCF/NC 62477
 amplasament: aleea Petalelor nr. 3 B
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z + R.L.U. – CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+4E, CAD/CF 57783
 amplasament: al. g-ral Ghe. Avramescu
    -Anunt aviz oportunitate PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)
-Studiu insorire (click aici)

*P.U.D – Concesionare teren in suprafata de 410 mp si construire locuinta P, garaj P
 amplasament: str. Drumul Tatarilor F.N.
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
-Foaie de capat (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D – Construire locuinta P și imprejmuire terenCF/NC 68366
 amplasament: str. Alunis nr. 40 G
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

August

*P.U.D – Construire anexă gospodărească P (garaj și spațiu depozitare) și imprejmuire terenCF/NC 67986
 amplasament: str. Dubalari nr. 26 A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D –Construire locuința S+P+M , anexă gospodareasca (garaj), refacere imprejmuire teren si racord la utilități
  CF/NC 54168
 amplasament: str. T. Vladimirescu nr. 44
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata 1 (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata 2 (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata 3 (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D –CREARE acces din exterior, recompartimentări interioare și schimbare de destinație din apartament
in spațiu comercial, 
CF/NC51038-C1-U15
 amplasament: str. Cuza Voda nr. 8 sc A Parter apt 4
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)

*P.U.Z – RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE SI SCHIMBARE DESTINATIE DIN BOXE IN APARTAMENTE,
AMENAJARE  MANSARDA IN PODUL EXISTENT, 
CAD/CF 65789  
 amplasament: str. Dimitrie Rallet nr. 26
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)
-Anunt1 (click aici)
-A,01 PLAN INCADRARE IN ZONA (click aici)
-A.02 – SITUATIE EXISTENTA (click aici)
-A.03 – REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
-A.04 – SITUATIA TERENURILOR (click aici)
-A.05 – RETELE EDILITARE (click aici)
-MEM. P.U.Z. – P.O.D. – FAY SYSTEM (click aici)

*P.U.Z –DEZMEMBRARE TEREN IN ȘASE LOTURIPC 156/23, CAD/CF 67436
 amplasament: municipiul Botosani
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)

*P.U.D –DESFIINTARE LOCUINTA C1 si CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, CF/NC 63436
 amplasament: str. Manolesti Deal nr. 45
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D –EXTINDERE apartament cu destinatia de locuința, CF/NC 50744-C1 -U30
 amplasament: str. Prieteniei nr. 1
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D –CONSTRUIRE anexă gospodărească și împrejmuire teren, CF/NC 67504
 amplasament: str. Alunis nr. 62 J
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D –CONSTRUIRE anexă gospodărească și împrejmuire teren, CF/NC 67503
 amplasament: str. Alunis nr. 62 I
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D –AMENAJARE PARCARE PROVIZORIE, AMENAJARE ACCES – lucrare cu caracter provizoriu, CF/NC 51379
 amplasament: bd. M. Eminescu nr. 69 A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Reglementari urbanistice (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D –CONSTRUIRE locuinta S+P+M și anexa gospodareasca, CF/NC 64009
 amplasament: str. Veteranilor nr. 26
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D –CONSTRUIRE locuință D+P, împrejmuire teren și racord utilități , CF/NC 57584
 amplasament: aleea Florilor nr. 10
    -Anunt PUD (click aici)
-Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z+RLU –Construire locuință parter cu beci, foișor, racord utilități și împrejmuire teren, CF/CAD 66924
  amplasament: aleea Albina nr. 23B
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ+R.L.U.-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z –consultare pentru emiterea avizului de oportunitate
  CONSTRUIRE imobil locuinte colective P+2E+M cu spatii comerciale la parter, CF/CAD 51731
  amplasament: str, Nicolae Iorga nr. 7
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ+R.L.U.-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)

Iulie

*P.U.D –CONSTRUIRE locuinta P+1E și imprejmuire teren, CF/NC 68575
 amplasament: str. Vanatorilor nr. 7
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z –consultare pentru emiterea avizului de oportunitate
  INTOCMIRE PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI
  LOCUINȚE S+P+1E, GARAJ ȘI MAGAZIE, CF/CAD 68640 (CAD/CF 50160 si CAD/CF50161)
  amplasament: Municipiul Botosani
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ+R.L.U.-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE S+P+7E,
AMENAJARE PARCARE SI ACCESE

 amplasament: Str. Calea Nationala, nr. 24F, mun. Botosani, CAD / CF 68552
    -Anunt (click aici)
-29_2020 MEMORIU studiu de oportunitate Locuinte colective (click aici)|
-29_2021 – ANSAMBLU LOCUINTA COLECTIVE C-NATIONALA
24F BT_PUZ 01 – PLAN DE INCADRARE (click aici)
-29_2021 – ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE C-NATIONALA
24F BT_PUZ 03 – REGLEMENTARI URBAISTICE 1.1000 – V1 (click aici)

*P.U.D –CONSTRUIRE locuinta P+1E+M și imprejmuire teren, CF/CAD 64105
 amplasament: str. Octav Onicescu nr. 48A (fosta O. Bancila nr. 17 bis)
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
-Memoriu PUD-Studiu Insorire: partea scrisa+foto (click aici)
Invitatie dezbatere publica (click aici)
Completari 23.03.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
Completari:
   -Reglementari urbanistice modificat 11.10.2021 (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)
Completari:
   -Aviz DSP 579 din 11.01.2022 (click aici)

*P.U.D –CONSTRUIRE locuinta P+M, anexa gospodareasca și imprejmuire teren, CF/CAD 66823
 amplasament: str. Botos nr. 2B
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă+desenata (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D –CONSTRUIRE locuinta parter și imprejmuire front stradal, CF/CAD 66561
 amplasament: str. Alunis nr. 62
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D –EXTINDERE locuință P+M, mansardare locuință și imprejmuire teren, CF/CAD 66381
 amplasament: str. Teatrului nr. 24A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE ansamblu rezidential compus din locuinte colective P+3E…P+6E, asigurare utiliti si imprejmuire teren, CF/CAD 65283
 amplasament: str. Manolesti Deal FN
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Nota (click aici)
-Reglemetari urbanistice (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)
-raport – hotarare eurodacar (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE Centrala fotovoltaica 4,95 MWP, CF/CAD 53422
 amplasament: str. I.C.Bratianu
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)
-Regulament Local de Urbanism (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuinta P si garaj, CF/NC 59621
 amplasament: str. Macului nr. 2
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă+ desenata (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE service auto, CF/CAD 64899
 amplasament: str. Imparat Traian nr. 7
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

Iunie

*P.U.D -MANSARDARE locuinta Parter, construire terasa si redacere imprejuire, CF/NC 57149
 amplasament: str. Vasile Lupu nr. 5
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
    -Raspuns obiectiuni (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z -consultare pentru emiterea avizului de oportunitate
CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCESE, AMENAJARE MIJLOACE
PUBLICITARE, IMPREJMUIRE TEREN PRIVAT, ORGANIZARE DE ȘANTIER,
 CF/CAD 68551
 amplasament: Calea Nationala nr. 24 F
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)

*P.U.Z -consultare pentru emiterea avizului de oportunitate
CONSTRUIRE CONSTRUIRE MAGAZIN ALTEX/MEDIA GALAXYAMENAJARI EXTERIOARE INCINTA;
ACCESURI RUTIERE ȘI PIETONALE, RACORDURI UTILITĂȚI ȘI REȚELE INSTALAȚII
, CF/CAD 50207
 amplasament: Calea Nationala nr. 356
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuinta D+P+1E, imprejuire teren si racord utilitati, CF/NC 63423
 amplasament: str. Savenilor nr. 180
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z -consultare pentru emiterea avizului de oportunitate
CONSTRUIRE IMOBIL– SPATIU COMERCIAL SI BIROURI, CF/CAD 64870
 amplasament: str. Octav Onicescu nr. 21
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)

*P.U.Z -consultare pentru emiterea avizului de oportunitate
CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCESE, AMENAJARE MIJLOACE
PUBLICITARE, IMPREJMUIRE TEREN PRIVAT, ORGANIZARE DE ȘANTIER,
 CF/CAD 68550
 amplasament: Calea Nationala nr. 24 F
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuinta P+1E, imprejuire teren, CF/NC 57269
 amplasament: Aleea Florilor nr. 1
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuinta D+P+1E, imprejuire teren si racord utilitati, CF/NC 68381
 amplasament: str. I.L. Caragiale nr. 32
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE bloc de locuințe colective P+2E+3E (retras), CF/CAD 57783
 amplasament: aleea gen. Ghe. Avramescu nr. 39
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata 1 (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata 2 (click aici)

*PLAN URBANISTIC DE DETALIU:
“CONSTRUIRE LOCUINTA S partial+P+1E, ANEXA GOSPODAREASCA, SI IMPREJMUIRE TEREN”
Amplasament : str. REDIU nr. 1, CAD/CF 67016, BOTOSANI Jud. BOTOSANI

    -Anunt (click aici)
-02.MEMORIU PUD (click aici)
-CIRCULATIA TERENURILOR (click aici)
-ECHIPARE EDILITARA (click aici)
-INCADRARE IN ZONA (click aici)
-REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
-SITUATIE EXISTENTA (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*PLAN URBANISTIC DE DETALIU:
“CONSTRUIRE LOCUINTA P+E , ANEXE GOSPODARESTI SI IMPREJMUIRE TEREN”
Amplasament : str. Prunilor nr. 18D, Mun. Botosani
Jud. Botosani, , CF/NC nr. 58189

    -Anunt (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-U0 – Plan de incadrare in zona – A4 (click aici)
-U1 – Situatia Existenta A2 (click aici)
-U2 – Reglementari Urbanistice 24.05.2021 (click aici)
-U3 – Reglementari Edilitare 24.05.2021 (click aici)
-U4 – Obiective de Utilitate Publica 24.05.2021 (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*PLAN URBANISTIC DE DETALIU:
“CONSTRUIRE DOUA HALE PENTRU DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII”
 TEREN: STR. PACEA, NR.41, CF/NC nr. 52811
    -Anunt (click aici)
-A.01 INCADRARE (click aici)
-A.02 PLAN AMPLASAMENT – CASTILIO 3-SITUATIE EXISTENTA (click aici)
-A.03 REGLEMENTARI URBANISTICE – CASTILIO 3-SITUATIE PROPUSA (click aici)
-A.04 SITUATIA TERENURILOR – CASTILIO (click aici)
-A.05 – EDILITARE – CASTILIO (click aici)
-MEMORIU P.U.D. – TIP – CASTILIO -REV2 (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

Mai

*P.U.Z -CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE ȘI ACCESE, AMENAJARE MIJLOACE PUBLICITARE,
ÎMPREJMUIRE TEREN PRIVAT, ORGANIZARE DE ȘANTIER, CF/NC 57201

 amplasament: Soseaua Iasului nr. 29
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuinta Parter, anexa gospodareasca si racord utilitati, CF/NC 60044
 amplasament: str. Furtunii nr. 6
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuinta Parter, CF/NC 65246
 amplasament: str. Plopilor nr. 1D
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuinta, anexa gospodareasca(garaj) si imprejmuire teren, CF/NC 68268
 amplasament: str. I.P. Darie nr. 2A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuinta P si imprejmuire teren, CF/NC 67276
 amplasament: str. Puskin nr. 24
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari 23.03.2022:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE spălătorie auto tip Self-Wash cu 4 boxe, CF/NC 55728
 amplasament: str. Pacea nr. 36
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z.-aviz oportunitate -INTRODUCERE in intravilan in vederea construirii de locuințe,  CF/NC 67741
 amplasament: extravilan prelungire str. I. Creangă
    -Anunt PUZ  (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenată (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuință Parter si imprejmuire teren, anexe gospodărești, racord utilități, CF/NC 66322
 amplasament: aleea Iacob Iacobovivi F.N.
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z+R.L.U. -CONSTRUIRE imobil de locuințe colective P+2E,  CF/NC 60410
 amplasament: str. Călugăreni nr. 9EA
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenată (click aici)
Completari:
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z+R.L.U. -CONSTRUIRE service auto  CF/NC 61407
 amplasament: Calea Nationala nr. 1A
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu general si regulament PUZ 2.1-partea scrisă (click aici)
-Regulament PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenată (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenată 2 (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuință P+M,  CF/NC 65760
 amplasament: str. Peco nr. 20
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă + partea desenata(click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

Aprilie

*P.U.D -CONSTRUIRE anexa gospodareasca (garaj, magazie, bucatarie vara, imprejmuire teren)  CF/NC 51540
 amplasament: str. Tulbureni nr. 25
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă + partea desenata(click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuință P+M, CF/NC 67169
 amplasament: str. Posta Veche nr. 9A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuință P+M si imprejmuire teren, CF/NC 67505
 amplasament: str. Drumul Tatarilor nr. 58
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuință Parter si imprejmuire teren, CF/NC 61185
 amplasament: aleea Iacob Iacobovivi nr. 46C
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuință P+M, magazie, foisor si imprejmuire teren, CF/NC 59083
 amplasament: aleea C-tin Dracsini nr. 18
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z. -CONSTRUIRE locuință Sp+P+1E, imprejmuire teren, CF/NC 66924
 amplasament: al. Albina nr. 23 B
    -Anunt aviz oportunitate PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Incadrare in zona-planșă desenata (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)

*P.U.Z -DESFIINTARE LOCUINTA PARTER, CONSTRUIRE LOCUINTA S+P,
ANEXE GOSPODĂRESTI, IMPREJMUIRE TEREN UTILITATI
, CF/NC 66514
 str. Pîrîului, nr. 11, mun. Botosani
    -Anunt (click aici)
-Memoriu (click aici)
-U1-PLAN ZONA (click aici)
-U2-SITUATIE EXISTENTA (click aici)
-U3B-PROFILE STRADALE (click aici)
-U3-REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
-U4-CIRCULATIA TERENURILOR (click aici)
-U5-RETELE EDILITARE (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuință unifamilială P+M, imprejmuire teren, CF/NC 67520
 amplasament: str. Tulbureni nr. 28
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-PUD-partea desenată, planșa 1 (click aici)
-PUD-partea desenată, planșa 2 (click aici)
-PUD-partea desenată, planșa 3 (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuință P+M, CF/NC 67572
 amplasament: str. Vîlcele nr. 33
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D –construire locuinta parter si împrejmuire teren, CF/NC 68145
 teren, str. I.C. Bratianu nr. 153F
    -Anunt PUD (click aici)
    -CD IFTIME (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuință P+1E, garaj, imprejmuire teren; CF/NC 667878
 amplasament: str. I.C. Bratianu nr. 179E
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE garaj, anexa cu destinatie magazie si imprejmuire teren; CF/NC 65085
 amplasament: str. Tulbureni nr. 56
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuință D+P+1E anexa gospodareasca (pavilion de vara), imprejmuire teren, CF/NC 67046
 amplasament: str. Armeana nr. 70
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z.+R.L.U. -CONSTRUIRE locuință Parter cu beci, foisor, imprejmuire teren și racord utilități, CF/NC 66785
 amplasament: str. Mărului nr. 6
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)

*P.U.Z.+R.L.U. -CONSTRUIRE locuință Parter cu beci, foisor, imprejmuire teren și racord utilități, CF/NC 66756
 amplasament: al. Albina nr. 23 B
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenata (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuință de serviciu cu birouri, CF/NC 59088
 amplasament: Șoseaua Iașului nr. 27
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

Martie

*P.U.D -CONSTRUIRE locuință Parter, imprejmuire teren și racord utilități, CF/NC 64713
 amplasament: str. I.C. Brătianu nr. 50
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuință Parter, anexă gospodărească si imprejmuire teren, CF/NC 67589
 amplasament: str. Sitnei nr. 8
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă si desenata (click aici)

*P.U.Z+RLU -CONSTRUIRE spațiu comercial P+1E, CF/NC 52184
 amplasament: Calea Națională nr. 37 A
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenată (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z+RLU -CONSTRUIRE 2 locuinte D+P+1E , CF/NC 51250
 amplasament: str. Dobosari nr. 51
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenată (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D -CONSTRUIRE locuință P+M, anexă gospodărească si imprejmuire teren, CF/NC 60599
 amplasament: str. Plopilor nr. 1 C
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenată (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z -CONSTRUIRE hală depozitare produse alimentare, racorduri și utilități, branșamente, anexe (sala de mese,
baie serviciu) și imprejmuire , CF/NC 65786

 amplasament: Calea Națională nr. 30 B
    -Anunt PUZ pentru emiterea Avizului de Oportunitate (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenată (click aici)

*P.U.Z -MODERNIZARE corp C1 P+1E+M in vederea schimbării de destinație din birouri și locuință in pensiune, CF/NC 52103
 amplasament: str. M. Kogălniceanu nr. 72
    -Anunt PUZ pentru emiterea Avizului de Oportunitate (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-PUZ-partea desenată-plansa 01 (click aici)
-PUZ-partea desenată-plansa 02 (click aici)
-PUZ-partea desenată-plansa 03 (click aici)
-PUZ-partea desenată-plansa 04 (click aici)

*P.U.Z.+R.L.U.-CONSTRUIRE 3 blocuri locuințe P+3E, foișor, amenajare și imprejmuire teren, CF/NC 66973
 amplasament: aleea Irișilor nr. 7
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Pagina de titlu (click aici)
-A.-Piese scrise: Memoriu PUZ (click aici)
-B.-Piese desenate: Plansa 01 PUZ (click aici)
-B.-Piese desenate: Plansa 02 PUZ (click aici)
-B.-Piese desenate: Plansa 03 PUZ (click aici)
-B.-Piese desenate: Plansa 04 PUZ (click aici)
-B.-Piese desenate: Plansa 05 PUZ (click aici)
-B.-Piese desenate: Plansa 06 PUZ (click aici)
-B.-Piese desenate: Plansa 07 PUZ (click aici)
-B.-Piese desenate: Plansa 08 PUZ (click aici)
-B.-Piese desenate: Plansa 09 PUZ (click aici)
-B.-Piese desenate: Plansa 10 PUZ (click aici)
-B.-Piese desenate: Plansa IZ PUZ (click aici)
-B.-Piese desenate: Plan de situatie OCPI PUZ (click aici)
Completari 19.03.2021:
    -Revizuire documentatie scrisa RLU volumul 2 (click aici)
-Revizuire documentatie: Plansa 04 PUZ (click aici)
-Revizuire documentatie: Plansa 06 PUZ (click aici)
-Revizuire documentatie: Plan de situatie OCPI PUZ (click aici)

*P.U.Z.+R.L.U.-CONSTRUIRE locuință P+1E și imprejmuire teren, CF/NC 60055
 amplasament: str. Gh. Hasnaș nr. 25
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Regulament Local de Urbanism PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenată (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z.-Aviz oportunitate CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ 4,95 MWP, CF/NC 53422
 amplasament: str. I.C. Brătianu
    -Anunt aviz oportunitate PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenată (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuință P+1E și imprejmuire teren, CF/NC 68054
 amplasament: str. Ludovic Daus nr. 15A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă si desenată (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE două locuințe unifamiliale P+1E și imprejmuire teren, CF/NC 68052
 amplasament: str. Ludovic Daus nr. 15A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă si desenată (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuință P+1E+M și imprejmuire teren, CF/NC 60237
 amplasament: str. Carmen Sylva nr. 5
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenată (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta unifamiliară, garaj, magazie, imprejmuire teren, CF/NC 67739
 amplasament: str. Alunis nr. 46
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă si desenată (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE imobil birouri parter, CF/NC 60381
 amplasament: str. col. Tomoroveanu nr. 18 bis
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenată (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

Februarie

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta P+M, imprejmuire teren, CF/NC 67188
 amplasament: str. cronicar Neculce nr. 25A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenată (click aici)
-Ridicare topo si studiu geo (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)
Completari 19.03.2021:
    -Planse revizuite documentatie PUD (click aici)

*P.U.D.-Amplasare spălătorie auto selfcare, NC/CF 67361
 amplasament: str. Imparat Traian nr. 70
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă si desenată (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta unifamiliară, garaj, imprejmuire teren
 amplasament: str. Frunzelor nr. 8
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă si desenată (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.Z.-CONSTRUIRE spălătorie auto self service, CAD/CF 67746
 amplasament: str. Buvovina nr. 85
    -Anunt PUZ (click aici)
    -Memoriu PUZ-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUZ-partea desenată (click aici)
Completari:
   -Raport specialitate si Proiect HCL (click aici)
-Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta P+M, imprejmuire teren,  CF/NC 65351
 amplasament: str. Neculai Sofian nr. 18
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenată (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta, imprejmuire teren
 amplasament: str. Alunis nr. 70A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă si desenată (click aici)
Completari
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta S+P+E cu 2 apartamente, imprejmuire teren
 amplasament: str. Mr. Ignat nr. 2B
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenată (click aici)
Completari
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta P+M, imprejmuire teren
 amplasament: str. Bucovina nr. 96
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă si desenată (click aici)
Completari
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta D+P+1E, imprejmuire teren, racord utilitati
 amplasament: str. Bucovina nr. 96
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă (click aici)
-Memoriu PUD-partea desenata (click aici)
Completari
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

Ianuarie

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta P+1E, imprejmuire teren
 amplasament: str. Tulbureni nr. 46N (recenzat 46K)
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisă si desenată (click aici)
Completari
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta P, garaj, imprejmuire teren si racord utilități
 amplasament: aleea Iacob Iacobovici FN
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD -partea desenata (click aici)
Completari
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta D+P+M, garaj si imprejmuire teren
 amplasament: aleea Gradinarilor nr. 10
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD -partea desenata (click aici)
Completari
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta D+P, garaj si imprejmuire teren
 amplasament: aleea Gradinarilor nr. 8
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD -partea desenata (click aici)
Completari
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta D+P+1E
 amplasament: aleea Teodor Candiescu nr. 4B
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD -partea desenata (click aici)
Completari
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta D+P+1E, foisor si imprejmuire teren
 amplasament: aleea Carmen Sylva nr. 28
    -Anunt PUD
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD -partea desenata (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta P, imprejmuire teren
 amplasament: str. Bucovina nr. 64A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD -partea desenata (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta P
 amplasament: str. Irisilor nr. 9B
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD -partea desenata (click aici)
Completari
   -Raport specialitate+proiect HCL (click aici)
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta P
 amplasament: str. Irisilor nr. 9A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD -partea desenata (click aici)
Completari
   -Raport specialitate+proiect HCL (click aici)
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-EXTINDERE apartament cu destinatia locuinta
 amplasament: str. Ion Pillat nr. 4 sc. A apt. 1 parter
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD -partea desenata (click aici)
-Releveu foto (click aici)
-Ridicare topografica (click aici)
Completari
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta P+M si imprejmuire teren
 amplasament: aleea C-tin Iordachescu nr. 12
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD -partea desenata (click aici)
Completari
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE spatiu comercial si de birouri
 amplasament: Calea Nationala nr. 19A
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD -partea desenata (click aici)
Completari
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-EXTINDERE apt. la fatada principala cu destinatia locuinta
 amplasament: str. Savenilor nr. 17 sc. C apt. 1 parter
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD -partea desenata (click aici)
Completari
   -Raport specialitate+proiect HCL (click aici)
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

*P.U.D.-CONSTRUIRE locuinta P
 amplasament: aleea Dumbravita nr. 4
    -Anunt PUD (click aici)
    -Memoriu PUD-partea scrisa (click aici)
-Memoriu PUD -partea desenata (click aici)
Completari
   -Raport specialitate+proiect HCL (click aici)
   -Raport informare public (click aici)
-Rezultate informare si consultare public (click aici)

 

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:18 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Arhivă consultări publice – anul 2021

Despre noi