CONSULTAREA ASUPRA INTENȚIEI DE ELABORARE P.U.Z. PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE: “CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE PE LOT, S (parțial) +P+1E, ANEXE, ÎMPREJMUIRE TEREN, SERVITUTE ACCES, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, MODIFICAREA ZONEI FUNCȚIONALE DIN LMrf1 în LMu2″ Amplasament: str. Împărat Traian, nr.13, CAD/CF 64402

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– PLAN EXTRAS P.U.G.  (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Relevee foto 1 (click aici)
– Relevee foto 2 (click aici)

Ultima modificare: 12.05.2023 – 08:30 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul PLAN URBANISTIC DE DETALIU: “CONSTRUIRE SERVICE AUTO” TEREN: str. Pod de Piatră, nr. 108, Pc 399/10, 401/10, CAD/NC59491

Despre noi