P.U.D: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”, amplasament: Cartier Tulbureni FN, PC377/27, PC377/28, CAD/NC69997

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Reglementări edilitare (click aici)
– Tipuri de proprietăți (click aici)

Ultima modificare: 16.07.2023 – 14:25 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul PLAN URBANISTIC ZONAL +R.L.U. aferent: “ Introducere teren în intravilan și construire locuințe cu regim mic de înălțime “ TEREN: strada Pușkin, f.n. , identificat prin CAD/CF nr. 68883

Despre noi