PLAN URBANISTIC ZONAL +R.L.U. aferent: “ Introducere teren în intravilan și construire locuințe cu regim mic de înălțime “ TEREN: strada Pușkin, f.n. , identificat prin CAD/CF nr. 68883

– Anunt (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Regulament Urbanistic (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă  (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Reglementări edilitare (click aici)
– Tipuri de proprietati (click aici)
Completari 31.08.2023
– Adresa obiectiuni 21130 (click aici)
– Raspuns initiator (click aici)

Ultima modificare: 04.09.2023 – 11:54 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului unui act normativ din data de 12 iulie 2023

Despre noi