P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” AMPLASAMENT: str. Popăuți, nr.48, mun. Botosani, identificat prin CAD/NC 69832

Anunt PUD (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Încadrare în zonă și reglementări PUG (…aici)
Situație existentă (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Profile caracteristice (…aici)
Circulația terenurilor (…aici)
Rețele edilitare (…aici)

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA INTENȚIEI DE ELABORARE P.U.Z. PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE: “CONSTRUIREA UNUI IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE, SERVICII MEDICALE, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI LOCURI DE PARCARE cu regim mare de înălțime” Amplasament: B-dul Mihai Eminescu nr.69A, CAD/CF 51379

Despre noi