CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D.: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” amplasament: str. Tulbureni nr.44G, identificat prin CAD/NC 53105

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Circulatia terenurilor (…aici)
Certificat Urbanism 301 din 12.05.2023 (…aici)

Anteriorul DISPOZITIE privind Inchiderea circulatiei autovehiculelor pe Str. Cuza Vodă pe sectorul cuprins Intre Str. Stefan Luchian și al. Unirii și restrictionarea circulatia autovehiculelor Intre Str. Marchian și al. Unirii In perioada 31.12. 2023 — 01.01.2024

Despre noi