CONSULTAREA ASUPRA INTENȚIEI DE ELABORARE P.U.Z. PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE: “ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN ” Amplasament: Str. Împărat Traian nr. 94 – 96, CAD/CF57352

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Regimul juridic al terenurilor (…aici)

Ultima modificare: 05.02.2024 – 08:57 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul ANUNȚ PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI – SECTOARELE CADASTRALE NR. 6,13- UAT BOTOȘANI

Despre noi