CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PUD: „ CONSTRUIRE ARHIVĂ” TEREN, str. Pacea, nr. 47, mun. Botoșani, identificat prin CAD/CF 57042

– Anunț consultarea asupra propunerilor preliminarii PUD (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Studiu geotehnic (click aici)
– Anexă studiu geotehnic (click aici)
– Memoriu -topo (click aici)
– Plan topo (click aici)
– Proces verbal recepție (click aici)
– A01 – încadrare în zonă (click aici)
– A02 – situație existentă (click aici)
– A03 – reglementări urbanistice (click aici)
– A04 – reglementări edilitare (click aici)
– A05 – regimul juridic (click aici)
– A06 – relevee fotografice (click aici)

Completare 21.10.2022

– Raport de informare și consultare a publicului (click aici)
– Rezultatele informării și consulării publicului (click aici)
– Raport de specialitate (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:16 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PUD: „ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, ANEXĂ GOSPODAREASCĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD UTILITĂȚI” TEREN, str. Vâlcele, nr. 48A, mun. Botosani, identificat prin CAD/CF 65766

Despre noi