CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PUD: „ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” TEREN, str. Bucovina, nr. 96, mun. Botosani, identificat prin CAD/CF 69184

– Anunț consultarea asupra propunerilor preliminarii PUD (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– U01 – situație existentă (click aici)
– U02 – reglementări urbanistice (click aici)
– U03 – reglementări edilitare (click aici)
– U04 – obiective de utilitate publică (click aici)
Completari-21.10.2022
-raport+proiect hotarare consiliu local (click aici)
-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:16 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PUD: „ CONSTRUIRE ARHIVĂ” TEREN, str. Pacea, nr. 47, mun. Botoșani, identificat prin CAD/CF 57042

Despre noi