P.U.Z. + R.L.U. aferent: “ PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE “ TEREN: strada Vâlcele, nr. 47,nr. Cad/C.F. nr. 69840,70174

– Anunț (click aici)
– Memoriu -partea scrisă (click aici)
– Extras PUG Botoșani (click aici)
– Detaliu cale de acces (click aici)
– Încadrare în zonă (click aici)
– Situație existentă (click aici)
– Reglementări urbanistice (click aici)
– Circulația terenurilor (click aici)
– Echipare edilitară (click aici)
– Propunere mobilare (click aici)

Ultima modificare: 22.05.2023 – 15:01 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea pe durată determinată a funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier grad profesional principal din cadrul Serviciului Management Proiecte desfășurat în perioada 15-18 mai 2023

Despre noi