Invitație de participare la procedura de negociere, inițiată pentru Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 120.000.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local

Invitație de participare la procedura de negociere, inițiată pentru Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 120.000.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local – (…aici)

Formulare – (…aici)
Documentație descriptivă – (…aici)
HCL nr. 408/2023 – (…aici)
Completare 19.10.2023:
Răspuns clarificări – (…aici)
Contract SC Conrec SRL – (…aici)
Contract asociere SC Conrec SRL – DFS Center Grup SRL – (…aici)
Contract Muzeul Multimedia – (…aici)
Contract Gradinița nr.22 – (…aici)
Contract Centru Comunitar Integrat, cod SMISS 155364 – (…aici)
Act adițional lucrări suplimentare Varnav – (…aici)
Contract asociere SC Transasfalt Prod SRL – SC Big Conf SRL – (…aici)
Contract asociere SC Aquaterm SRL – SC Aquaterm Green Energy SRL – SC Landscape Matei SRL – (…aici)
Contract asociere SC Conrec SRL – SC Infraconcept SRL – (…aici)
Contract asociere SC Valex Serv SRL – SC Aquaterm Green Energy SRL – (…aici)
Contract asociere SC Conrec SRL – SC Symmetrica SRL – (…aici)
Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat 13.10.2023 – (…aici)
Contract construire parcare str.M.Kogălniceanu FN, Botoșani – (…aici)
Contract asociere SC Aquaterm SRL – SC Landscape Matei SRL – SC Aquaterm Green Energy SRL – (…aici)
Contract SC Alero SRL – (…aici)
Contract extindere cimitir Eternitatea – (…aici)
Contract finanțare AFM2 – (…aici)
Contract finanțare AFM3 – (…aici)
Contract finanțare închidere SST neconforme – (…aici)
Contract finanțare Centru integrat – (…aici)
Contract finanțare Gradinița nr.15 – (…aici)
Contract finanțare Locuințe nZEB – (…aici)
Contract finanțare Rețea de stații inteligente – (…aici)
Contract lucrări versant Pacea – (…aici)
Contract reabilitare str. Hatman Arbore – (…aici)
Contract amenajare zonă de recreere str. Vârnav nr.17A – (…aici)
Clauze contractuale asfaltare str. Izvoarelor, Vâlcelei și Zimbrului – (…aici)
Contract SC Anista Design SRL – (…aici)
Contract SC Anista Design SRL – Nucului – (…aici)
Contract SC Dioconstruct SRL – (…aici)
Grad de îndatorare la 30.09.2023 existent – (…aici)
Grad de îndatorare la 30.09.2023 propus – (…aici)
HCL nr.441 din 13.10.2023 – (…aici)
Lista de investiții 13.10.2023 – (…aici)
Plăți restante 30.06.2023 – (…aici)
Plăți restante la 30.09.2023 – (…aici)
Raportul procedurii Cvartalul III – (…aici)
Situație litigii – (…aici)
Valori neeligibile proiecte 16.10.2023 – (…aici)
Certificat de atestare fiscală – (…aici)
Completare 27.10.2023:
Contract finantare AFM2: – (…aici)
Contract finantare AFM3: – (…aici)
HCL_405_2023: – (…aici)
Plati restante 30.06.2023: – (…aici)
Plati restante 30.09.2023: – (…aici)
Sistare poprire Termica: – (…aici)
Situatie proiecte: – (…aici)
Valori neeligibile proiecte 16.10.2023: – (…aici)
Raspuns clarificari 2 – (…aici)
Completare 30.10.2023:
Raspuns clarificari 3: – (…aici)
Situatie proiecte final 30.10.2023: – (…aici)

Ultima modificare: 30.10.2023 – 16:20 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 16 octombrie 2023 pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului Urbanism, Autorizări în Construcții

Despre noi