CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D.: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” AMPLASAMENT: str. Manolești Deal, nr.23, mun. Botosani, identificat prin CAD/NC 69257, CAD/NC 69646, CAD/NC 69644

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice format A3 (…aici)
Reglementări urbanistice format A2 (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Proprietatea asupra terenurilor (…aici)

Ultima modificare: 26.01.2024 – 11:14 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul P.U.Z ȘI R.L.U.: “CONSTRUIRE HALĂ PARTER ( PRESTĂRI SERVICII MECANICĂ FINĂ) ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”-amplasament Str. Doboșari, nr. 36, CAD/CF50396

Despre noi