CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D: “CONSTRUIRE HALE METALICE CU DESTINAȚIA DEPOZITARE PRODUSE ALIMENTARE, INDUSTRIALE ȘI SPAȚIU COMERCIAL” AMPLASAMENT: Str. Manolești Deal, nr. 21, mun. Botoșani, identificat prin CAD/NC 68839

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în P.U.G. (…aici)
Încadrare în teritoriu (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Regimul juridic al terenurilor (…aici)

Ultima modificare: 29.02.2024 – 10:41 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Anunț public privind combaterea buruienii ambrozia

Despre noi