P.U.Z+R.L.U. aferent: “Construire locuinţă P+1E parțial, amenajări exterioare, împrejmuire teren şi racorduri utilităţi “ TEREN: I.L.Caragiale, nr. 39, nr. Cad/C.F. nr. 64038

Anunț – (…aici)
Memoriu + Regulament Local de Urbanism aferent P.U.Z. – (…aici)
Extras din P.U.G. – (…aici)
Încadrare în zonă – (…aici)
Situația existentă – (…aici)
Reglementări urbanistice – (…aici)
Circulația terenurilor – (…aici)
Echipare edilitară – (…aici)
Propunere de mobilare – (…aici)
Propunere volumetrică – (…aici)

Ultima modificare: 11.10.2023 – 15:13 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Invitație de participare la procedura de negociere, inițiată pentru Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 120.000.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local

Despre noi