CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D: “Modificare PUD aprobat prin HCL nr.329/28.07.2022 și CONSTRUIRE LOCUINȚĂ S+P+1E, ÎMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE ȘANTIER, ASIGURARE UTILITĂȚI” amplasament: Str. A.S. Puskin, nr. 48B, CAD/NC67621

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în teritoriu (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Proprietatea asupra terenurilor (…aici)
Desfășurare stradală (…aici)

Ultima modificare: 03.01.2024 – 11:10 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA INTENȚIEI DE ELABORARE P.U.Z. PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE: “CONSTRUIREA BLOC LOCUINȚE COLECTIVE D+P+3Eretras, ÎMPREJMUIRE TEREN, CONCESIONARE TEREN PENTRU AMENAJARE PARCARE”, amplasament: str. Calea Națională 31, CAD/CF 59233

Despre noi