CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D.: “CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE P+E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” AMPLASAMENT: Str. Drumul Tătarilor, nr. 67A, mun. CAD/NC57729

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Circulatia terenurilor (…aici)

Ultima modificare: 13.02.2024 – 15:44 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de dispoziție din data de 13.02.2024

Despre noi