CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D.: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD UTILITĂȚI” AMPLASAMENT: Str. Peco, nr. 52E, CAD/NC70173

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Regimul juridic al terenurilor (…aici)

Ultima modificare: 13.02.2024 – 09:08 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul U.A.T. Botoșani, cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr.1, anunţă organizarea licitației publice cu ofertă în plic închis pentru : Concesionarea unui teren proprietatea privată a municipiului Botoșani, situat în str. Grăniceri nr. 38 A, în suprafață de 349,00 mp, cu destinația – teren, construire locuință P, magazie P- lucrări realizate fără autorizatie de construire-în data de 07.03.2024

Despre noi