CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR P.U.Z. ȘI R.L.U. AFERENT: “CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE PE LOT, S (parțial) +P+1E, ANEXE, ÎMPREJMUIRE TEREN, SERVITUTE ACCES, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, MODIFICAREA ZONEI FUNCȚIONALE DIN LMrf1 în LMu2″ amplasament: str. Împărat Traian nr.13, CAD/CF 64402

Anunt (…aici)
Memoriu PUZ -partea scrisă (…aici)
Memoriu PUZ revizia 1-partea scrisă (…aici)
Memoriu RLU revizia 1-partea scrisă (…aici)
Plan Încadrare în zonă (…aici)
Plan extras PUG (…aici)
Plan Situație existentă  (…aici)
Relevee fotografice 1 (…aici)
Relevee fotografice (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Detaliu Reglementări urbanistic la sc.1-200 Revizia 1 (…aici)
Reglementări urbanistic Revizia 1 (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Regimul juridic al terenurilor (…aici)

Anteriorul Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de asistent medical principal, în cadrul Compartimentului Asistenţa Medicală şi de Medicină dentară în unităţile de învăţământ preuniversitar -Compartiment Asistența Medicală Creșe –Cabinet stomatologic al Liceului ”Alexandru cel Bun” Botoșani

Despre noi