Reconfigurare și modernizare spațiu public urban (amenajare parcare, spații verzi, spatii de joaca, zone de odihnă, amenajare circulații publice –pietonale și carosabile) TEREN: Str. PRIMĂVERII nr. 5,7,9, NC/CF 69392; 69027, 54972, 65713, 67678, 66338, 68171, 66383, 67963, 65258; 69028, 62800, 67683, 63827; 69275, 67692, 66967, 56385, 69276, 66761; 69030, 64259, 57676, 67184, 64896, 67574, 65557, 62520

– Afiș Anunț (click aici)
– Planșă prezentare – Tema de proiectare (click aici)
– Aviz alimentare cu energie termică (click aici)
– PUZ- partea scrisă (click aici)
– Planșă aviz Termica (click aici)
– R.L.U. PUZ (click aici)
– Situația existentă -Releveu fotografic (click aici)
– Situația existentă (click aici)
– PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ (click aici)
– REGLEMENTĂRI URBANISTICE (click aici)
– REGLEMENTĂRI EDILITARE (click aici)
– OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ (click aici)
Completări 19.09.2022
– Notă de control Poliția Locală Botoșani (click aici)
Completări 26.09.2022
– Memoriu tehnic PUZ (…aici)
– Observații și obiecțiuni public (…aici)
– U03 – Reglementări urbanistice (…aici)
– U06 – Spații verzi (…aici)
Completări 05.10.2022
– Memoriu de prezentare PUZ (…aici)
– U06 – Spații verzi (…aici)
– Răspuns obiecțiuni : adresa 21613;  adresa 21799;  adresa 21926;               adresa 22045adresa 22262.
Completări 24.10.2022
-raport informare public (click aici)
-rezultatele informarii public (click aici)
Completări 07.11.2022
-U02 situație existentă (click aici)
-U03 Reglementări urbanistice (click aici)
-U04 Reglementări edilitare (click aici)
-U05 Obiective de utilitate publică (click aici)
-U06 Spații verzi (click aici)
– Memoriu PUZ reconfigurare (click aici)
– Memoriu tehnic drumuri (click aici)
– Plan de situatie drumuri (click aici)
– Decizie etapă încadrare – Mediu (click aici)
– RLU PUZ reconfigurare (click aici)
– Simulare încadrare autovehicul (click aici)
– Studiu de circulație (click aici)
– Aviz comisia de sistematizare a circulației (click aici)
– Aviz Direcția de Sănătate Publică (click aici)
– Aviz Poliția Rutieră (click aici)
Completări 08.11.2022
– Raport + proiect hotărâre PUZ (click aici)

Anteriorul CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PUD: „ CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” TEREN, str. Bucovina, nr. 96, mun. Botosani, identificat prin CAD/CF 69184

Despre noi